Laphroaig 30 years old

700ml / 53,5%

Thông tin

Chi tiết

Laphroaig 30 năm được ủ lần đầu tiên vào năm 1985. Nó được ủ suốt 30 năm trong những thùng 1st fill ex-bourbon và 2nd fill ex-bourbon casks. Cho đến năm 2016, nó mới được đóng chai lần đầu tiên. Nồng độ rượu là 53,5%.

Rượu được ủ hoàn toàn và có 2 lần trưởng thành trong thùng ủ Bourbon. Vì vậy, hứa hẹn sẽ mang đến cho người thưởng thức những cung bậc hương vị đa tầng và sâu lắng nhất.